Sprawdź, czy Twoja szkoła znajduje się już na mapie Interkl@sy.
Jeśli nie, kliknij tutaj!
Zobacz wszystkie szkoły na mapie Polski. Kliknij tutaj!

Przy opracowaniu stron "Interaktywnej mapy szkół Interkl@sy" pomocne były materiały serwisu www.pilot.pl